O firmie

Ośrodek Szkolenia „Auto- Lider” prowadzi szkolenie od 25 lat. Szczególną uwagę przywiązujemy do jakości prowadzonego szkolenia, oraz jego sprawnej organizacji, by każdy uczestnik kursu był maksymalnie zadowolony.

Niekonwencjonalny sposób prowadzenia zajęć teoretycznych w małych 10-12 osobowych grupach z wykorzystaniem najnowszych pomocy dydaktycznych (min. projektor, prezentacji multimedialnych,animacji komputerowych itp.) daje gwarancje perfekcyjnego opanowania zagadnień  teoretycznych (prawie 100% zdawalności na egzaminie państwowym), co w znaczny sposób wpływa na dalszy cykl szkolenia – praktyczną naukę jazdy.

Instruktorzy

Każdemu  kursantowi przydzielany jest instruktor prowadzący, który nadzoruje cały przebieg szkolenia praktycznego, aż do egzaminu państwowego w którym (na życzenie kursanta) może uczestniczyć. Każdy z kursantów ma prawo wyboru lub zmiany instruktora.
Miernikiem zadowolenia kursantów może być również znaczny procent uczestników na kursach z tzw. „POLECENIA”.
p

Kurs

Kurs na Prawo Jazdy to niezwykłe doznanie, pełne nowych doświadczeń. Przyjemna atmosfera sprzyja przyswajaniu wiedzy, nabywaniu umiejętności i doskonaleniu technik związanych z rygorystycznymi zasadami europejskiego ruchu drogowego. Nasza wysoce wykwalifikowana kadra pomoże Państwu nabyć nowe umiejętności i zrozumieć każdy błąd teoretyczny i praktyczny na przestrzeni kursu.
Nasze pojazdy zbliżone są parametrami do tych stosowanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD), przez co nie będzie konieczności adaptacji do nowego pojazdu w dniu egzaminu.
Auto-Lider