Rozpoczęcie zajęć na najbliższym kursie

17/10/2019

Godzina rozpoczęcia kursów 17.00

 

 

Szkolenie obejmuje:

  • 30h lekcyjnych wykładów z przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania pojazdem oraz pierwszej pomocy przedmedycznej
  • 30h zegarowych zajęć praktycznych, czyli prowadzenia samochodu w ruchu miejskim i manewrowania na placu
  • egzamin wewnętrzny, składający się z części teoretycznej i praktycznej, za który w naszej szkole nie pobieramy opłat
Auto-Lider